Posted tagged ‘eq’

Hur känner du angående EQ?

4 oktober, 2008

När man nämner att man har hög IQ kommer ofta kommentaren att det är inget värt utan bra EQ. EQ ska alltså stå för ”emotial intelligence quotient” och wikipedia säger såhär om EQ:

mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk

Jag gjorde nyligen ett test som ska mäta EQ, det säger varken med vilken SD det är beräknat eller någonting om hur stor normgrupp som har används, dessutom är det tvåvalsfrågor så att det uppenbart är ett meningslöst test är ju otvivelaktigt. Jag fick iaf en EQ på 113 i det testet.

Om någon har ett bra test för att mäta EQ får ni gärna länka det i en kommentar.

Vad är dina tankar om EQ, jag vill gärna höra andras åsikter om detta. Speciellt ni som kritiserar IQ-test utifrån en sådan vinkel…


Your EQ is 113


You usually have it going on emotionally, but roadblocks tend to land you on your butt.

On an average day, you’re quite happy, together, and content. You live your life well.

Your emotions aren’t always stable, but you can go along with the ups and downs pretty well.

You tend to be motivated, energetic, focused, and level headed.

You see the world pretty rationally, and you don’t tend to over dramatize things. When things are bad, you know they eventually have to get better.

What’s Your EQ (Emotional Intelligence Quotient)?
Annonser