Posted tagged ‘mänskliga rättigheter’

Google säger 否

13 januari, 2010

Google och ett stort antal andra företag har blivit utsatta för dataintrång. Målet för dataintrången har varit mailkonton som oliktänkande i kina har använt. Google har sedan tidigare sagt att dom kommer att monitorera vad som händer i kina och den senaste tidens aggressioner mot meningsmotståndare och deras förakt av mänskliga rättigheter har drivit upp temperaturen.

Då kom det som fick bägaren att rinna över, ett dataintrång riktat mot google och ca 20 andra stora företag i syfte att lägga beslag på mailkonton. Information som de enligt google verkar ha läckt i väldigt liten utsträckning. Rykten säger att det mer specifikt var riktat mot deras versionshanteringssystem.

Kinas regim har inte pekats ut uttryckligen, men google pekar finger åt dom i sin blogg. Att kinas regim försöker få reda på vilka som har kritiserat staten är en skrämmande utveckling.

Denna aggression riktad mot google kombinerat med att kinas censurering blev uppmärksammad i samband med att Bono tog upp den i fildelningsfrågan leder till att google kräver att få erbjuda ofiltrerad sökning i Kina.

Det finns två utfall av detta, antingen ökar informationsfriheten i Kina och landet snabbar på sin resa mot mänskliga rättigheter eller så lämnar google landet vilket vore ett steg bakåt.

Google har utstått kritik för att dom har erbjudit censurerad sökning i Kina, man visar nu att man inte är beredd att göra det mer. Förhoppningsvis kommer detta att leda utvecklingen framåt!

Google tar ställning för mänskliga rättigheter, för yttrandefrihet och mot Kinas censur. Det är värden som jag som piratpartist ställer mig bakom!

Läs även andra bloggares åsikter om , , och .

Annonser

Demonstrationsrätten

18 december, 2009

Genom olika källor nås vi av rapporterna från Köpenhamn. Rapporter som handlar om hur den danska polisen kränker och mänskliga rättigheter i grov skala[Läs länken NU!]. gäller oss alla och det är allas ansvar att ta upp diskussionen för att försvara dom!

Jag har aldrig varit med på en demonstration som nått dom nivåerna men jag har gått i demonstrationer där jag har känt mig hotad av den blotta mängden poliser som funnits i närheten. Jag har aldrig haft för avsikt och heller aldrig brukat våld under en demonstration, ändå känner jag mig hotad ibland när jag demonstrerar. Danska polisen har dessutom fått lagar som verkar specialdesignade för att minska demonstrationsrätten lagomt till toppmötet.

Dom flesta poliser är bra, detta ska man ha helt klart för sig. Vi måste undvika att göra samma misstag som polisen i Köpenhamn gör, att bunta ihop människor för att dom delar en etikett. Under är etiketten demonstrant, är du en demonstrant och några demonstranter beter sig illa – så är du en av dom som beter sig illa. Vi får inte tänka likadant om poliser, alla poliser är inte idioter som hellre använder batongen än pratar.

Efter skotten mot Hannes i Göteborg förändrades stämningen otroligt i Sverige. Att se poliser skjuta Hannes bakifrån, han hade vänt sig, var en skrämmande syn. Visst, Hannes var ingen duvunge. Han kastade sten på polisen. Men han blev skjuten, i ryggen, av svensk polis. Jag har pratat med bekanta som var på Lithfeldska när polisen stormade, som behandlades som terrorister fast dom bara var där för att fredligt protestera.

Det är minnen från då som nu spelas upp i mitt huvud när jag hör om vad som händer i . Jag väntar bara på att höra att skotten fallit. Att polisen misshandlat någon till döds.

Det ligger i demonstrationens natur att man vill ta sig inom hörhåll från det man demonstrerar mot. Det ligger i polisens natur att vilja hålla demonstrationen så långt borta så konflikter inte kan uppstå. Det är dessa två naturelement som krockar och det är det mänskliga psyket som bryter först. Det leder till våld, från den ena eller andra sidan. Den ena sidan har mängderna, den andra vapnen. Det finns en otroligt riskabel balans i det. En balans som brister pga frustration.

Tyvärr.

Mänskliga rättigheter är binära

3 december, 2009

På mitt skrivbord ligger ett tio år gammalt häfte på 8 sidor, utrivet ur telefonkatalogen. För tio år sedan rev jag ut ”Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna” och sedan dess har den följt med mig i flyttar till Domsten, Helsingborg, Mörsil, Järpen, Östersund och nu senast till Skellefteå. Jag håller fast till den för det är min referensram av vad alla bör ha för rättigheter.

Jag anser att ett lands lagar, polis, regering och myndigheter har en på och av-knapp, dom kan slå på och dom kan slå av dom mänskliga rättigheterna. Det finns inget mellanläge. Egentligen kan man väl säga att det finns 30 knappar, en för varje artikel i deklarationen men min åsikt är att dom är absoluta i det att dom kan följas eller brytas. Det finns inget utrymme för gråzoner i dom mänskliga rättigheterna.

Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

Så lycker Artikel 12 i nyss nämnda deklaration. Så lyder artikeln som Sverige med start 1 December 2009, den svarta tisdagen, stängde av. När kablarna kopplades in kopplades din mänskliga rättighet att slippa ingripanden i din korrespondens ut.

Man har tagit en av våra mänskliga rättigheter ifrån oss. Vilken blir den nästa?

Det finns ett parti som står upp för mänskliga rättigheter. Ett parti som kommer kräva att kablarna kopplas ut för att låta någon få statsministerrollen. Det är piratpartiet. Ett piratparti i vågmästarställning är en garant för att du får dina mänskliga rättigheter tillbaka. Därför gör jag allt för att piratpartiet ska få den rollen den 19 September 2010 och jag inbjuder dig att bli pirat idag och hjälpa till!

Läs även andra bloggares åsikter om , , och .

Det brinner i en lövhög utanför en flyktingförläggning för barn

22 november, 2009

Det brinner i en lövhög utanför en flyktingförläggning för barn. Här ställs vårt engagemang i Piratpartiet på sin spets. Kan vi ens tala om att vi bryr oss om mänskliga rättigheter om vi låter detta passera utan kommentar?

När Piratpartiet talar om medborgarrätt är det nästan alltid i frågor kring våra rättigheter på och kring internet. Men i principprogrammet talar vi om människorätt. Det senare avspeglas även i styrelsens senaste beslut om vård till papperslösa.

Vad vi menar är att det blir ett glapp i vad vi säger oss stå för och vad vi i praktiken står för. Vems rättigheter är det vi värnar om vi säger oss stå för mänskliga rättigheter? Ska vi tala om mänskliga rättigheter, medborgarrätt och människorätt behöver vi ta frågor om asylsökande och deras integritet på allvar.

Vi menar att vi har stöd för detta i principprogrammet:

Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en demokrati. Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.

Därför ska vi tala om att det är en mänsklig rättighet att få en dräglig asylansökan och en rättssäker prövning av den. Sverige bryter enligt Amnesty med flera mot asylrätten, och om vi bryr oss om mänskliga rättigheter hoppas vi att det såväl gäller flyktingbarn som kvinnor av utländsk härkomst!

Därför ska vi tala om den mänskliga rättigheten att inte behöva känna sig hotad i det land där man sökt en fristad, om eldar som tänds utanför flyktingförläggningar med minst samma emfas som när vi talar om att människor stängs av från internet.

Därför ska vi inte vara rädda för att tala om dessa frågor utifrån ett piratperspektiv med stöd i principprogrammet!

Vi uppmanar alla pirater som håller med oss att kopiera det här inlägget till sin egen blogg.

Klara Tovhult
Jimmy Callin
Göran Widham
Rikard Fröberg
Sammy Nordström
Isak Gerson
Leif Ershag

Ingen återvändo

1 augusti, 2009

Jag kommer med största sannolikhet inte att återvända. Jag tror inte att jag kommer kalla mig kommunist igen. Jag kommer inte kalla mig för liberal heller. Även om jag inte tror att jag kommer vara piratpartist hela mitt liv, jag tror inte piratpartiet kommer finnas så länge, så har jag nog lämnat höger-vänster som dimension helt i min politiska analys. Jag tror inte att socialismens idéer klarar av att driva ett samhälle framåt. Jag tror på att entreprenörer driver utveckling framåt. Däremot kan jag inte acceptera den förnöjsamma syn på arbetslöshet som liberalismen fodrar. Behovet av personliga tragedier i form av konkurser är ett för stort pris för att jag ska kunna acceptera det.

Vart lämnar det mig? Jag har inte min hemvist till höger och jag har inte min hemvist till vänster. Vän av ordning skulle kunna argumentera att jag borde då vara socialdemokrat eller socialliberal. Jag hävdar att det är att ta det sämsta av två världar i båda fallen. Jag inser att Churchill nog hade rätt ändå:

“Democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time.” — Winston Churchill (from a House of Commons speech on Nov. 11, 1947)

Jag kommer dock fortfarande att vara människorättsfundamentalist. Dock inser jag att man inte kan läsa FN:s deklaration om dom mänskliga rättigheterna ordagrant heller. Ingen kan troligen hålla med om alla paragraferna. (Här utmanar jag Calandrella tror jag, ser gärna dina kommentarer på detta!)

Jag kommer inte citera paragraferna här, men jag använder den svenska översättningen som jag rivit ut ur 1999 års telefonkatalog! ;)

Artikel 17 är ju den liberala synen på ekonomi på nått vis grundparagrafen, rätten att äga. Socialistens ursäkt här är att antingen att det handlar om gemensamt ägande eller att man har rätt att äga, bara inte produktionsmedel.

Artikel 23 definerar rätten till arbete och skydd mot arbetslöshet. Detta i strid med kapitalismens behov av arbetslöshet. Arbetslöshet är dels ett tecken på att en icke-effektiv produktion har lagts ner och dels ger det tillgänglig arbetskraft till ny, effektiv, produktion. Artikeln är tom så klumpigt utformad att du har rätt att jobba med vad du vill och rätt till en tillfredsställande ersättning, vansinne!

Således kan varken liberaler eller socialister erkänna sig till hela dokumentet, då delar av det motsäger andra delar.

Så vart kommer jag hamna efter piratpartiet? Troligen i något annat fokusparti eller lobbyorganisation, klart är iaf att min beta-resa fortsätter…

Läs även andra bloggares åsikter om , , och .